A PALLAS 70 OKTATÁSI KFT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Vevőink elégedettségében látjuk üzleti sikerességünk kulcsát, ezért ügyfeleink számára értékteremtő szolgáltatásokat nyújtunk. Eredményeinket hozzáférhetővé tesszük partnereink számára, újabb céljainkat nyilvánossá tesszük az oktatási, szolgáltatási kultúra folyamatos fejlesztése és terjesztése érdekében.

Ebben a folyamatban elsődlegesnek tekintjük munkatársaink, partnereink szerepét, motiváltságuk növelésével, képzettségi szintjük emelésével biztosítjuk, hogy erőforrásainkat a lehető leghatékonyabb módon használjuk fel ügyfeleink kiszolgálása érdekében

A Pallas 70 Oktatási Kft. szigorú szakmai és alkalmassági szempont szerint összeválogatott szakemberek és partnerek közreműködésével dolgozik. Szoros a kapcsolat az oktatók, és a vezetés között. Munkájuk folyamatos értékelés alatt áll, az esetleges problémák közös megoldására törekszünk. Elsődlegesen végzett vizsgáztatási valamint a képzési tevékenységünk, az éves üzleti tervben meghatározottak szerint, a munkaköri leírások, vállalkozási, megbízási szerződések tartalmai és követelményelemeinek alapján jól leszabályozott.

Minőségirányítási rendszerünk magas szintű célokat és minőségi követelményeket tűz ki, megvalósításukhoz erőforrásokat és módszereket rendel, biztosítva a folyamatos megújulás feltételeit. Feladatunk, hogy vevőink elvárásaihoz illeszkedve, garantáljuk a határidőre, magas minőségi színvonalon nyújtott oktatási és vizsgáztatási szolgáltatásokat.

A külső társadalmi, gazdasági környezetet folyamatosan figyeljük. A változásokra reagálunk, és ezeket beépítjük tevékenységeinkbe. A jogszabályi környezet figyelése, a változások haladéktalan átvezetése folyamatainkon és követelményeinken kiemelt fontosságú. A jogszabályi követelmények érvényesítése munkatársaink, partnereink felé következetese és teljes körű.

Önértékelési rendszerünk fontos visszacsatolást jelent a cégvezetés számára értékeinkről, eredményeinkről és a fejlesztési irányokról. A vezetés feladata az éves önértékelés eredményeinek megjelenítése a minőségi célokban és az operatív cselekvési tervekben.

A oktatóink partnereink kiválasztását mindezek miatt körültekintően végezzük, személyes és szóbeli ismerkedéssel, képzettségük és szakmai referenciájuk megismerésével.

A legfontosabb szempontok az oktatói, partneri kapcsolat létrejöttéhez:

  • törvényi, jogszabályi környezetnek, előírásoknak megfelelés;
  • jó pedagógiai érzék;
  • magas szintű szakmai és gyakorlati ismeretek megléte;
  • a cég jó hírnevének megőrzése, erősítése.

A humán erőforrás tervet az üzleti tervhez igazodva alakítjuk ki. Az üzleti terv alapján előzetesen felmérjük a szükséges humán erőforrás igényt és a potenciális személyeket.

Ennek értelmében olyan személyek kiválasztására kerül sor, akik rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, képesítéssel, gyakorlattal, amely birtokában lebonyolíthatják a képzéseket. A szükséges feladatot a munkaköri leírás, illetve a megbízási és/vagy vállalkozási szerződések tartalmazzák.

Az üzleti terv alapján a tanfolyamok működése érdekében a képzést végzők számára biztosítjuk a szükséges eszközöket és a biztonságos munkakörnyezetet.

Minden naptári év lején meghatározzuk az éves intézményi célkitűzéshez kapcsolódó egyéni fejlesztési célokat, amelyek a munkatársak kompetenciájára, valamint személyiség- és magatartásjegyeire épülnek. Az egyéni fejlesztési célokat szóbeli önértékelés és vezetői értékelés alapján közösen állapítjuk meg, és összehangoljuk az adott év felnőttképzési tevékenységével.

A szakmai fejlődés elősegítéséhez folyamatosan figyelemmel kísérjük az újdonságokat, szakmai kiadványokat, konferenciákat, információs újságokat.

Cégünk stratégiája kiemelt fontosságúnak tartja az intézményi, program akkreditációs valamint az ISO 9001:2008 szabvány követelményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályi környezetnek való folyamatos megfelelést, a vevői elégedettség magas szintű fenntartása, működésünk szabályozottsága és átláthatósága érdekében. A minőség iránti elkötelezettséget a cég vezetése minden tevékenységi folyamatában következetesen érvényesíti.

Budapest, 2012. január 5.

Szentiványi László
ügyvezető igazgató