TB szakmai műhely - Kérdés keresőKeresés a címekben
Keresés mindenhol

Témakörök

 • Adózás (28)
 • Családtámogatás (26)
 • Járulék (105)
 • Munkaügy (96)
 • Pénzellátás (30)
 • Friss szakmai hírek

 • Sodródni az árral vagy tudatosan építkezni? (2014-10-20) »
 • A számlázó-programokat november 15-ig kell bejelenteni (2014-10-15) »
 • Sok hiányosságot talált a NAV az ellenőrzések során (2014-10-14) »

 • Szakértőnk:


  Dr. Radics Zsuzsanna
  közgazdász, egészségügyi szakember

  TB szakmai műhely

  Munkaügy

  Tgyás

  Kérdés:
  Kedves Szakértő!

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha van munkaviszonyom 13 éve és mellette 1,5 éve egy munkaszerződéses viszonyom ami 2014.12.31 ér végett, akkor , ha májusban megyek Tgyásra a munkaszerződésben szereplő összeg fog-e számítani a Tgyás kalkulálásakor?
  Illetve most kapnék újabb megbízásokat, azokat ha munkaszerződésre veszem befolyásolja-e a Tgyást.
  Üdvözlettel: Andrea
  Válasz:

  Tisztelt Andrea!


  A TGYS jogviszonyonként kerül elbírálásra és jogviszonyonként kerül kifizetésre. Azaz külön kell kezelni a 13 éve fennálló munkaviszonyt, és mellette párhuzamosan 1,5 éve fennálló munkaviszonyt. A folyamatos munkaviszonyra tekintettel a TGYS alapja a szülést megelőző évben szerzett jövedelem lesz.


  A jogviszonyoknál fontos, hogy szülést megelőző két éven belül 365 napot tegyen ki a biztosítási jogviszony. Ha a megbízás az egy éves időtartamot eléri, akkor ez a jogviszony és az ebből származó jövedelem is figyelembevételre kerül a TGYS megállapításakor.


  Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és  • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy

  • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.


  A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
  • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj - kivéve a 42/E. § alapján megállapított gyermekgondozási díj - folyósításának az idejét,

  • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

  • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.  üdvözlettel,


   


   

  A válasz aktuális: 2014. július 14.

  Többes jogviszony járulékfizetése / Kft nyugdíjas tagja személyes közreműködés nélkül

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  A következőben szeretném segítségét kérni. Egy Kft. tagja saját jogú öregségi nyugdíjban részesül és személyesen nem működik közre a cég életében (az ügyvezetést másik személy látja el).
  Ilyen esetben keletkezik-e a cégnek bejelentési (T1041-es), bevallási (08-as M lapján), illetve járulékfizetési (akár egészségügyi szolgáltatási vagy egyéb járulék) kötelezettsége a jelenlegi szabályok alapján? Amennyiben kell ilyen esetben járulékot fizetni, illetve havi bevalláson szerepeltetni, akkor mióta?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Kesztyűs Szilvia
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező, 


  Kiegészítő tevékenységet folytató az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja. Kiegészítő tevékenységet folytató nem biztosított, így 14T1041-es nyomtatványon bejelenteni nem kell.


   


  Társas vállalkozást az 1997. évi LXXX. törvény 4. § d) pontja határozza meg. Ez alapján -  ha a tag vezető tisztségviselői funkciót nem tölt be, személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, továbbá semmilyen biztosítási jogviszonyban nem áll a társasággal – akkor a tagnak nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. Az Ön által leírtak szerint ez az eset áll fenn.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 17.

  felszámoló cég

  Kérdés:
  Ha a vállalatot ahol dolgoztam fel fogják számoltatni(mostanában), hogy járnék jobban? Jelenleg gyeden vagyok. 1 év múlva mellék vissza dolgozni.
  Most amíg működik a vállalat kérjem ki a papírjaimat, nem tudnak fizetni. Vagy várjam meg míg a felszámoló cégnek átadják és onnan várjak pénzt?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Nagyon nehéz egy ilyen kérdésre úgy választ adni, hogy nem ismert a vállalat fizetőképessége. Több szempontot is kell mérlegelni.


  1.) A jogviszony megszüntetésekor a kifizetés mértéke sem mellékes. Fontos, hogy ha Ön jogosult lenne végkielégítésre, akkor attól se essen el. Ha Ön hosszabb ideje dolgozik a vállalatnál (minimum 3 év), akkor a munkáltató felmondása esetén jár Önnek a végkielégítés. A munkáltató felmondással azonban nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetén, azaz jelen esetben a munkáltató felmondására és ebből adódó végkielégítés fizetésére nem kerülhet sor.


  2.) Mi a helyzet a felszámoláskor?


  Felszámoláskor a gyeden, gyesen lévő – a „védelem” ellenére is - munkavállaló szerződése is megszűnik.


  Bér és egyéb jövedelmek kifizetése: 


  A felszámolás során – a vállalat még meglévő vagyonára - megállapítanak egy kielégítési sorrendet. A sorrend elején vannak a bér jellegű kifizetések. Abban az esetben, ha a bérek a felszámolás során nem fizethetők ki, akkor a Munkaerő-piaci Alap Bérgarancia Alaprészéből lehet arra fedezet kapni. Ha a kérelmet pozitívan bírálják el, akkor a támogatást a munkaügyi központ közvetlenül a munkavállaló részére fizeti ki. Mindezek alapján a felszámolás során nagy esély van arra, hogy az Önnek járó jövedelmeket megkapja. 


  Remélem tudtam Önnek segíteni ebben a nem könnyű kérdésben.


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 17.

  Munkaidőkeretes munkavállalók

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  A Mt. 93.§ szerint "a munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni."

  Ezt két módon lehet értelmezni, ezért az lenne a kérdésem, hogy akkor járunk el helyesen, hogy ha a munkaszüneti napot tartalmazó hónapban, pl. májusban 21 munkanappal, vagy a munkaszüneti napot beleszámolva 22 munkanappal számolunk a keretes munkavállalók esetében?

  Válaszát előre is köszönjük!
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. Májusi munkaidőkeret esetén 21 nap x 8 óra = 168 óra a ledolgozandó munkaidő míg május 1-je munkaszüneti nap.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 11.

  Nők 40 éves szolgálati jogviszonya

  Kérdés:
  1980 08.01-től 1990.12.31-ig egy mg.termelőszövetkezetben dolgoztam. 1983.01.01-én beléptem tagnak. Az alábbi idézetből az következik, hogy az 1983-as évem nem tartozik bele a szolgálati időmbe? "a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, az első belépés teljes naptári éve nem,"
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


   


  Igen, Ön jól értelmezi a tag szolgálati idejét. A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén a tagság időtartama szolgálati időnek minősülő a nők 40 éves szolgálati idejénél azzal, hogy a belépés első teljes naptári éve (azaz az Ön esetében 1983) nem számítható be ebbe az időtartamba.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 11.

  munkaügy

  Kérdés:
  Tisztelt Cím!
  Közszolgaként dolgoztam kormányzati szervnél illetménykiegészítés 50 %-os volt. Feladat átadás miatt, jogutódlkással olyan céghez kerültem jogutódlással, ahol az illetmény kiegészítés 35 %-os volt. Ahhoz, hogy a bérem ne változzon a 50 % és 35 % közötti különbözetet eltérítés címén adták meg. Így viszont a kötelező besorolási emelést nem kapom meg, addig amíg a különbözet el nem fogy, és úgymond utol nem éri a bérem a 35 %-os illetmény kiegészítéssel számolt bért. Kérdésem: jogosan járt el a jelenleg foglalkoztató szerv? Ha nem: mit tudok tenni?
  Köszönöm
  Kajos Ilona
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  A közszolgálatban dolgozók bére adott szorzószámmal akár lefelé, akár felfelé a besorolási illetménytől eltéríthető. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza a bérek eltérítését. Az eltérítésre év elején, illetve egyes esetekben évközben is sor kerülhet.


  A jogos eljárás kapcsán Önnek azt tudom mondani, (a részleteket és az annak alapjául szolgáló – közigazgatási szerv által kiállított - iratokat nem ismerve), hogy ha a 2011. évi CXCIX. törvényben leírt szabályok betartásával került sor az Ön bérének eltérítésére, akkor az eltérítés jogszerű volt.


  A kormánytisztviselőket végzettségük és közszolgálati idejűk alapján sorolják be fizetési fokozatokba. A felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselőt az I. a középiskolai végzettségű kormánytisztviselőt a II. osztályba kell besorolni. A besorolási osztályok fizetési fokozatokból állnak. A fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. Továbbra is jogosult lehet az új munkáltatójánál - alacsonyabb alapilletmény  ellenére – magasabb bérre, ha az illetményét– teljesítményértékelésre alapozva – felfelé eltéríthetik. A hivatali szerv vezetője, át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján, a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt.


  Üdvözlettel,


   


   

  A válasz aktuális: 2014. május 23.

  távollétidíj

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  Elöljáróban annyit kell közölnöm,hogy havi bérezésem több elemből tevődik össze:alapbér+teljesítményfüggő bónusz+baleset mentességi bónusz+túlóra átalány+üzemanyag prémium.
  Munkáltatóm a távolléti díj kiszámításánál kizárólag csak az alapbért veszi figyelembe.
  Kérdésem az,hogy jogszerű-e ezen számítási mód.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Tekintettel arra, hogy az Ön munkaszerződését nem ismerem, így a távolléti díjra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom:


  A 2012. évi I. törvény, azaz a Munkatörvénykönyv alapján a távolléti díj számítása a következők szerint történik:


  -      az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (136. §),


  -      pótlékátalány (145. §),


  -      az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér (150. §), illetve bérpótlék (151. §)


  figyelembevételével kell megállapítani.


  Mikor kell figyelembe venni a teljesítménybért?


  -      kizárólag teljesítménybér illetve idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetében, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.


  Teljesítménybérezés esetén a távolléti díj számításánál az alapbért figyelmen kívül kell hagyni.


  Pótlékok figyelembe vétele:


  A távolléti díj megállapításakor a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot és a készenlétre-, ügyeletre  járó pótlékot akkor kell a távolléti díj számításakor figyelembe venni, ha:


  -      a vasárnapi pótléknál érvényes, hogy a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a vasárnapok egyharmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett,


  -      a műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát,


  -      az ügyelet és a készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot a távolléti díj kiszámításánál akkor kell figyelembe venni, ha a munkáltató a munkavállaló számára az irányadó időszakban átlagosan legalább havi 96 óra tartamú ügyeletet vagy készenlétet rendelt el.


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. május 16.

  Egyéni vállalkozó másodállásban dolgozhat-e Kft-ben o Ft-ért

  Kérdés:
  Ha egy egyéni vállalkozó egy Kft-ben vállalna munkaviszonyt O Ft-os bérért, akkor elég megbízotti szerződéssel dolgoznia, vagy be kell jelenteni. És ha 36 órás munkaviszonya van egyéni vállalkozásában lehet-e 2 órás munkaviszonya a Kft-ben. Mennyi idő után illetik meg mondjuk a munkáltató által nyújtandó lakástámogatások?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező!


  Egyéni vállalkozó nem lehet munkavállaló. 2012. évi I. törvény, azaz a Munkatörvénykönyv is rögzíti, hogy a munkavállaló természetes személy lehet. Ha az egyéni vállalkozó nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként dolgozik, akkor dolgozhat munkaviszonyban.


  Minden biztosítási jogviszonyt külön-külön be kell jelenteni a 14T1041-es nyomtatványon.


  1.) Munkaviszony esetén a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja, valamint az Ön által említett foglalkoztató, azaz a Kft által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja a munkaviszonyból származó jövedelem, amelynek napi 8 órás foglalkoztatás el kell érnie legalább a minimálbért. (Minimálbér: havi 101.500. forint, legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén pedig a garantált bérminimum, azaz havi 118.000. forint - középfokú végzettségnek minősül a szakmunkás-iskola is-.) Amennyiben a feladatokat el lehet látni napi nyolc óránál kevesebb időben, akkor járulékfizetés valamint a szociális hozzájárulási adó alapjául vett jövedelem lehet kevesebb a fentiekben meghatározott minimálbérnél. A részmunkaidős foglalkoztatás esetén a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék és a szociális hozzájárulási adófizetés minimális alapja, a részmunkaidővel arányosítottan csökken.  Mindezek alapján nulla forintért nem lehet munkaviszonyban dolgozni.


  A heti 36 órás munkaviszonyban dolgozó személynek lehet máshol, másik foglalkoztatóval további 2 órás munkaviszonya is. Ez esetben mindegyik jogviszonyt be kell jelenteni és a bérezésnél figyelemmel kell lenni a fenti minimálbérre illetve garantált bérre.


  2.) A biztosított egyéni vállalkozó 10 százalék nyugdíjjárulékot, valamint 8,5 százalék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.


  Továbbá a vállalkozás legalább a minimálbér 112,5 százaléka után megfizeti a 27 százalék szociális hozzájárulási adót is.


  Ha az egyéni vállalkozó minimum heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, akkor 7 százalék természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint 10 százalék nyugdíjjárulékot és 27 százalék szociális hozzájárulási adót fizet, de csak a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem után, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem után.


  A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.


  3.) A munkáltatói lakáscélú támogatása nem függ attól, hogy mennyi ideje dolgozik a munkavállaló.  A támogatás maximális összege a vételár vagy a teljes építési költség, esetleg a beruházásként értékelhető felújítási költség 30 %-áig, de legfeljebb 5 év alatt összesen 5 millió forintig terjedő összegben történhet. A támogatás részleteit a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendelet szabályozza.  


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 14.

  Felhasználói szerződés alapján történő kifizetés

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő !
  A kifizető felhasználási szerződést kötött a művésszel a megrendelt műalkotás elkészítésére.A szerződésben nem szerepel megbontva, hogy a kiszámlázott díjból mennyi a szerzői jog után járó és mennyi a személyes közreműködésért járó díj.A kérdésem, hogy ilyen esetben mit tehet a bérszámfejtő?
  A választ tistelettel köszönöm: Melinda
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. A felhasználási szerződés a döntő, mert  kétféle jogcímen részesülhet jövedelemben a magánszemély egyrészt a. munkavégzésre tekintettel, és a jogok felhasználásának az ellenértékeként.


   


  A két jövedelem aránya a felek megegyezésétől függ: 0-tól 100 vagy 100-tól 0 százalékáig terjedhet, de a szerződésnek ezt mindenképpen tartalmaznia kell.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 9.

  ÍMűszakpótlék rendkívüli munkavégzésre vagy vasárnapra

  Kérdés:
  Tisztelt Tanácsadó,

  Az lenne a kérdésem, hogy ha műszakpótlékra jogosítő időszakban rendkívüli munkavégzés történik, vagy vasárnapra esik az egyébként műszakpótlékra jogosító munkavégzés, akkor mindkét pótlékra jogosult vagyok? Például ha 30%-os műszakpótlékra jogosító műszakban dolgozom a munkaidő kereten felül, akkor arra az 50% pótlék jár, vagy mindkettő (80%)?

  Azt jól tudom, hogy ha vasárnapra esik a túlóra, akkor jár a túlórapótlék és a vasárnapi pótlék is?

  Köszönöm válaszát
  Válasz:

  Vasárnap az alábbi esetekben rendes munkaidőnek minősül:
  • rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

  • idényjellegű,

  • a megszakítás nélküli,

  • több műszakos tevékenység keretében,

  • készenléti jellegű munkakörben,

  • kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,

  • társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

  • külföldön történő munkavégzés során, valamint

  • kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló esetében.  A fenti esetekben  vasárnapi munkavégzéskor akkor jár 50 százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, ha a munkavállaló kizárólag több műszakos tevékenység keretében, vagy a készenléti jellegű munkakörben, illetve kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végez. Ha ez esetekben munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben is történik munkavégzés, akkor további 50 százalékos bérpótlék jár az alábbiak szerint:


  A munkavállalónak 50 százalék bérpótlék vagy - munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár
  • munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,

  • munkaidőkereten felül vagy

  • az elszámolási időszakon felül  végzett munka esetén.


  Egyéb esetben, azaz ha a munkavállaló munkája nem tartozik bele a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzések körébe, akkor vasárnapi munkavégzés esetén, mint rendkívüli munkavégzésre jár 50 százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék).


  Ha vasárnap munkaszüneti napra esik, akkor munkaszüneti napon történő munkavégzéskor 100 százalék bérpótlék jár.  


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. április 6.