Számviteli műhely - Kérdés keresőKeresés a címekben
Keresés mindenhol

Témakörök

 • Befektetett eszközök és forgó eszközök, kötelezettségek (26)
 • Eredményre ható tételek (15)
 • Járulékok (22)
 • Kötelezettségek (13)
 • Normál gazdálkodás (14)
 • Saját tőke, céltartalékok, időbeli elhatárolások (28)
 • Számviteli kérdések (228)
 • Támogatások, juttatások kezelése (11)
 • Friss szakmai hírek

 • 2015-ös változások - 3. Reklámadó (2014-11-20) »
 • 2015-ös változások - 2. Cafetéria (2014-11-19) »
 • 2015-ös változások - 1. Társasági adó (2014-11-19) »

 • Szakértőnk:


  Rebák Szilvia
  közgazdász, okl. könyvvizsgáló

  Számviteli műhely

  Összes kérdés

  KATA Bt.

  Kérdés:
  Üdvözlöm
  KATA alá tartozó Bt.
  Beltag főállású "katás"
  Kültag máshol főállású munkaviszonyban,személyesen nem működik közre.
  Kérdés: hogyan kell a kültag jövedelmét kiszámolni kötelező-e vagy jegyzőkönyvben rögzíthetik,hogy nem vesz ki jövedelmet. Az összes bevételt meg kell-e osztani,vagy levonható a beltag katás jövedelme az összes bevételből?
  köszönettel Sz.Gabi
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  A Bt. kültagja amennyiben nincs személyes munkavégzési kötelezettsége a társasági szerződés szerint, és ténylegesen munkát sem végez, akkor nem minősül társas vállalkozónak és ennek megfelelően nem keletkezik vele kapcsolatban járulékfizetési kötelezettség.


  Abban az esetben viszont, ha kültagként ténylegesen munkát végez, vagy tagi jövedelmet kap (ami alapján értelemszerűen vélelmezhető a személyes közreműködés) „azonnal” társas vállalkozónak minősíthető.


  Amennyiben a bt-ben mégis jövedelemben részesülne, akkor célszerűbb volna azt számára megbízási jogviszony vagy részmunkaidős jogviszony keretében kifizetni


  A kata hatálya alatt a bt-nek csak a bevételeit kell kimutatni. A bejelentett kisadózók után a tételes adót kell megfizetni, továbbá egyszerűsített módon vagy a bevétel alapján helyi iparűzésiadó-fizetési, valamint áfafizetési kötelezettsége van, de nem mentesül a cégautóadó, az illeték megfizetése alól.
  A kisadózónak nem minősülő személy (a kültag) foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek (elsősorban a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések adói, járulékai, hozzájárulásai) alól sem mntesül.


   


  Üdvözlettel, 

  A válasz aktuális: 2014. július 25.

  elmaradt kerekítési összeg követelhető-e

  Kérdés:
  Számlázás után a lefelé kerekített összeg (1-2 Ft-ok)a következő számlázáskor visszakövetelhető-e?
  Havi számlázásokról van szó.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező, 


  Ez megállapodás kérdése, de célszerűbb a kerekítési különbözet miatti veszteséget 86-Egyéb ráfordítások közé, míg a kerekítési különbözet miatti nyereséget a 96-Egyéb bevételek között könyvelni.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 30.

  Társasház naplófőkönyv

  Kérdés:
  Társasházak esetében milyen költségeket kell az anyag-és árubeszerzés, illetve milyen költségeket kell az egyéb termelési és kezelési költségek oszlopába könyvelni.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Amennyiben a Társasház az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint könyvel úgy az elszámolás során az általános szabályok szerint kell eljárni.


  Az anyag és árubeszerzés költségei jellemzően nem vagy nagyon kis mértékben merülhetnek fel a társasházak esetében. Ide kellene könyvelni az anyag és árubeszerzéssel kapcsolatos kiadásokat.


  Egyéb termelési kezelési  költségek közé sorolhatók, a  • magánszemélyt terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék,

  • nyomtatvány vásárlás

  • reprezentáció

  • posta ktg,

  • bank ktg

  • telefon díj stb.


  üdvözlettel,


   


   

  A válasz aktuális: 2014. június 30.

  Pénzkezelési szabályzat

  Kérdés:
  Autókereskedelemmel foglalkozó (új és használt autó is) cégnél mely az a specifikus tényező a pénzkezelési szabályzatban, melyre kiemelten figyelni kell? (2012. évtől napjainkig)
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Házipénztár vezetésére vonatkozó előírások szerint és az ellenőrzési gyakorlat során elsősorban a cég saját egyedi pénzkezelési szabályzatát kell a cégnek betartani.


   Tehát az adóhivatal azt ellenőrzi, hogy a saját magunk által lefektetett szabályokat betartjuk-e. Ezért kell kellő gondossággal elkészíteni a pénzkezelési szabályzatot.


  A szabályzat elkészítésének szempontjai elsősorban a társaság sajátosságaitól függ, de általánosságban elmondhatjuk, hogy  a pénzkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell a Szt.14.§ (8) szerint:


   


  - a pénzforgalom lebonyolításának rendjét
  - a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit
  - a felelősség szabályait
  - a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalmat
  - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét
  - 
  a napi készpénz záró állomány maximális mértékét
  - a készpénzállomány ellenőrzését követendő eljárást
  - az ellenőrzés gyakoriságát
  - a pénzszállítás feltételeit
  - a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét
  - a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 30.

  állattenyésztés

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő !

  A segítségüket szeretném kérni állattenyésztéssel kapcsolatos elszámolásokban.
  Egyéni vállalkozó tenyészállatokat vásárol és szaporítja őket majd értékesíti. Hogyan a legegyszerűbb a könyvelése ? A gazdasági események kontírozása a kérdés ( vásárlás, takarmányozás, elválasztás ,értékesítés ), mivel mindenhol másként van leírva, melyik a legegyszerűbb módszer ?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Az állattenyésztés könyvelése az egyszeres könyvvezetés szabályainak alkalmazása mellett nem egyszerű feladat.


  A pénzforgalmi elszámolásból adódóan, az analitikus elszámolásnak van jelentős szerepe.


  A legegyszerűbb módszert kiválasztani a sajátosságok figyelembe vétele nélkül nem lehetséges.


  A lényeg, hogy analitikával megfelelően alá tudjuk támasztani, az állatok beszerzésének, ráfordításának és értékesítésének teljes folyamatát.


  üdvözlettel, 

  A válasz aktuális: 2014. június 30.

  Többes jogviszony járulékfizetése / Kft nyugdíjas tagja személyes közreműködés nélkül

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  A következőben szeretném segítségét kérni. Egy Kft. tagja saját jogú öregségi nyugdíjban részesül és személyesen nem működik közre a cég életében (az ügyvezetést másik személy látja el).
  Ilyen esetben keletkezik-e a cégnek bejelentési (T1041-es), bevallási (08-as M lapján), illetve járulékfizetési (akár egészségügyi szolgáltatási vagy egyéb járulék) kötelezettsége a jelenlegi szabályok alapján? Amennyiben kell ilyen esetben járulékot fizetni, illetve havi bevalláson szerepeltetni, akkor mióta?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Kesztyűs Szilvia
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező, 


  Kiegészítő tevékenységet folytató az a társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja. Kiegészítő tevékenységet folytató nem biztosított, így 14T1041-es nyomtatványon bejelenteni nem kell.


   


  Társas vállalkozást az 1997. évi LXXX. törvény 4. § d) pontja határozza meg. Ez alapján -  ha a tag vezető tisztségviselői funkciót nem tölt be, személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, továbbá semmilyen biztosítási jogviszonyban nem áll a társasággal – akkor a tagnak nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. Az Ön által leírtak szerint ez az eset áll fenn.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 17.

  Törölt adószámú cég , és hibás pénztár készlet

  Kérdés:
  Kedves Szakértő!
  Két kérdésem lenne, most vettem át egy céget, és kiderült hogy téves a pénzkészlete 2o13.12.31.én ill. ezzel egyidőben hibás az egész mérleg is.
  25e Ft helyett 25oe lett rögzitve 314/91 re, hogyan kell helyesen lejavitani most , miután már nem lehet módositott mérleget leadni.
  A másik eset, most derült ki hogy levél átvétele miatt (kochkert )szankciózva törölték az adószámot, mi a teendő ilyen esetben?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező, 


  A törléssel kapcsolatosan sürgősen fel kell keresni az adóhivatalt, és tisztázni a félreértést. 


   


  A beszámolóban szereplő hibát az Szt. szabályai szerint az aktuális 2014. év könyvelésben szükséges helyesbíteni és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban feltüntetni.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 11.

  NAV ÁFA ellenörzést végzett 2007. 10-11-12. hóra

  Kérdés:
  2013. 10. hónapban a II. fokú végzés jogerőre emelkedett, bírósági tárgyalás előtt van a 2007. 12. havi ÁFA.
  2007. 10-11. havi ÁFA elévült.
  A fenti kérdés könyvelése 2013- ra.,/ az eredményre való hatása jelentős / számviteli és TAO szempontjából.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Ha az adóhatóság másodfokú határozata jogerőre emelkedett a 2013. évi beszámoló mérlegkészítés-időpontjáig, akkor az adóhatóság megállapításait, a megállapítások következményeit: az adóhiányt, az adóbírságot, a késedelmi pótlékot 2013. évre mindenképpen könyvelni kellett [az Szt. 19. §-ának (3) bekezdése alapján], függetlenül attól, hogy a társaság az adóhatósági ellenőrzés megállapításaival kapcsolatos keresetét (álláspontjának megerősítése céljából) a bíróság elé viszi-e vagy sem.


   


  A könyvelési tétel a megállapítástól függ, ami sajnos a kérdésből nem derül ki.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. június 11.

  EVÁból kilépés

  Kérdés:
  Kilépett az EVÁBÓL, mi lesz felgyült ptárban lévő Összeggel, vagy a kifizetetlen osztalékkal.
  Mivel kell a következő évet nyitni.
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Az Evából történő kilépésnél a nyitó mérleg adataiait az alábbiak szerint kell meghatározni:  • jegyzett tőke értéke megegyezik a  a cégbíróság által jegyzett alaptőkével

  • a bankszámla év végi záró egyenlege, banki kivonat alapján,

  • pénztárban az év végén leltározott érték

  • vevők és szállítók között az év végéig ki nem egyenlített számlák

  • kötelezettségek között a NAV folyószámlán meglévő tartozás

  • alapítókkal szembeni kötelezettségként a megelőző évre jóváhagyott, és osztalékelőlegként még ki nem fizetett rész. amennyiben minden évben jóváhagyásr akerült az osztalék akkor nem lesz eredménytartalék


   


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. május 23.

  Szociális Szövetkezet könyvelése

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértők!
  Vállalkozói szakirányú mérlegképes képzettséggel könyvelhető szociális szövetkezet? Amennyiben nem úgy milyen át illetve továbbképzési lehetőségek vannak?
  Válasz:

  Tisztelt Kérdező,


  Vállalkozói szakirányú mérlegképes képzettséggel lehet szociális szövetkezetet könyvelni, nem kell szakirányú regisztráció.


  üdvözlettel,

  A válasz aktuális: 2014. május 23.