Számviteli kérdezz-felelek - Kérdés keresőKeresés a címekben
Keresés mindenhol

Témakörök

 • Befektetett eszközök és forgó eszközök, kötelezettségek (26)
 • Eredményre ható tételek (15)
 • Járulékok (23)
 • Kötelezettségek (13)
 • Normál gazdálkodás (14)
 • Saját tőke, céltartalékok, időbeli elhatárolások (28)
 • Számviteli kérdések (244)
 • Támogatások, juttatások kezelése (12)
 • Friss szakmai hírek

 • Mit ellenőrizhet a munkaügyi ellenőr? (2015-01-28) »
 • Változások az egészségügyet érintő szabályokban (2015-01-28) »
 • Spórolási lehetőségek síszezonban (2015-01-28) »

 • Szakértőnk:


  Rebák Szilvia
  közgazdász, okl. könyvvizsgáló

  Számviteli kérdezz-felelek

  Kötelezettségek

  Belföldi engedményezésre vonatkozó szerződés

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!
  Szíves segítségét kérném szépen az alábbi események könyvelésében.Adott egy Bt. árukészletének nettó értéke 2013.03.01-én 3 500 000,-ft/leltárívek alapján/.Tartozik 2 600 000,-ft bérleti díjjal a számára üzlethelyiséget bérbeadó "A" kft-nek. Az "A" kft.a fennálló bérleti díj tartozás kiegyenlítésére készített egy belföldi engedményezésre vonatkozó szerződést, amelyben a bt. az engedményező,az "A" kft. az engedményes, és a készletet megvásároló "J" kft. az engedményezett.A Bt. által kiállított számla és a "J" kft-nek eladott árukészlet számla szerinti értéke bruttó 2500 000,-ft-ot,jelen szerződéssel az "A" kft engedményesre engedményezi a vele szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére. A Bt. az engedményezett követelést oly módon ajánlja fel a "J" kft részére, hogy 2 500 000,-ft közvetlenül az "A" kft. bankszámlájára utalja át.Az árukészletet az "A" kft felleltározta és átadta a "J" kft-nek. A Bt. könyvelésében hogyan kell ezeket az eseményeket könyvelni, a könyvekben szereplő nettó árukészlet 3500 000,-ft és az értékesítéskori nettó ár különbségét értékvesztésnek kell elszámolni?
  Segítségét kérném a kontírozási tételekben is.
  Megköszönöm a válaszát.
  Tisztelettel:Kné
  Válasz:

  Az engedményezésnél az alábbiak szerint kell eljárni:
  A készlet kivezetése a könyvekből könyv szerinti értéken:
  T 86.  Átruházott engedményezett készlet  könyv szerinti értéke
    K 31-36. Követelések
  Az engedményes által elismert érték elszámolása:
  T 368. Egyéb követelések
    K 96. Értékesített, átruházott (engedményezett) készlet elismert értéke
  Pénzügyi rendezés
  T 384. Elszámolási betétszámla
    K 368. Egyéb követelések
  Amennyiben nincs pénzügyi rendezés akkor
  T 86. Egyéb ráfordítás
      KI 368. Egyéb követelés
  A vállakozásnak az eseményt analitikus nyilvántartásban rögzítenie kell

  A válasz aktuális: 2013. június 21.

  Ft előlegszámla EUR végszámla

  Kérdés:
  Ügyfelünk Ft-ban teljesítette előlegfizetési kötelezettségét - aug.ban - viszont most miután befejeződtek a munkák a 2. részletet euróban szeretné fizetni.Hogy tudom elkészíteni a végszámlát? Kulcs-soft program eleve nem tudja beemelni a Ft-os előleget.
  Válasz:

  Először meg kell nézni, hogy a szerződésben miben állapodtak meg.
  Amennyiben forintban történt  a megállapodás,  de  az ellenérték kiegyenlítése devizában történt,  akkor a számla szerinti forint értéket kell a szerződés szerinti teljesítés időpontban devizában is feltüntetni.
  A számlázás tehát forintban történik, a devizás érték feltüntetésével.
  Amennyiben devizás elszámolásban állapodtak meg akkor a forintban teljesített előleget kell hasonló módon devizában számlázni.

  A válasz aktuális: 2012. október 29.

  Bérelt helyiség

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértő!

  Több vállalkozás bérel közösen egy irodahelyiséget. A mi vállalkozásunk heti 8-10 órában használja tárgyalás céljából. Egyéb időpontban a székhelyen történik a munkavégzés. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben is be kell jelenteni telephelyként a bérelt helyiséget? Levelezési címnek sem használjuk. Köszönöm
  Válasz:

  A válasz eldöntéséhez a telephely adózási fogalmát kell meghatározni.
   
  Az Art. 178. § 27. pontja értelmében telephely: az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják.

  Az Áfa törvény 259. § 2. pontja szerint állandó telephely: a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység - székhelyhez képesti - önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak, ideértve az adóalany kereskedelmi képviseletét is, de csak annyiban, amennyiben a 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában az adóalany kereskedelmi képviselete a legközvetlenebbül érintett.
  A tárgyalás céljából használt iroda -  amelyre a társaság valószínű bérleti díjat számol el -  az adóköteles gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ezért az  Art 16.§ (3) b, pontja alapján az állami adóhatósághoz be kell jelenteni.


  A válasz aktuális: 2012. július 24.

  Barter szerződés

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértők!
  Egy olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy az alábbi számlázás működőképes és szabályos-e?
  Arról szól, hogy mi kiállítunk egy online magazinnak egy számlát két mixerről, amit az ügyfelünk gyárt. Ők cserében megjelenést, hirdetést hoznak le az oldalukon. Az általunk és az általuk kiállított számla ugyanannyi összegről szól és ráírnánk a számlára, hogy „barter szerződés szerint fizetést nem igényel”.
  Ez így szabályos?
  Tisztelettel,
  Szűcs Rita
  Válasz:

  Szabályos a kérdés szerint kiállított számla, egy kis pontosítást tennék csak hozzá. A számlán a „ barter szerődés szerint pénzügyi teljesítést nem igényel” szövegrészt alkalmaznám és  fizetési mód rovatban utalni kell a csere/barter ügylet tényére.

  A válasz aktuális: 2012. július 4.

  Elektronikus számla befogadása

  Kérdés:
  Tisztelt Tanácsadó!

  Szeretném kérdezni, hogy milyen feltételei vannak egy cégnél az elektronikus számla befogadásának?

  Köszönöm.

  Válasz:

  Az e-számlákkal kapcsolatos legfontosabb feladatok:
  • érkeztetés, iktatás
  • jóváhagyás
  • feldolgozás (könyvelés)
  • megőrzés
  Az elektronikus számla formátuma a kibocsátótól függően változhat; általában egy elektronikusan hitelesített, az ember számára nehezen értelmezhető, .xml állományból, valamint az ügyintéző számára betekintést biztosító képfájlból áll.

  A törvény előírja, hogy az e-számlákat csak eredeti, elektronikus formában lehet megőrizni, mivel adóigazgatási azonosításra kizárólag ebben a formában alkalmas
  Az elektronikus számlák megőrzésére a befogadói oldalon ugyanazon előírások vonatkoznak mint a számla kibocsátójánál, vagyis az e-számlákat a 2000 évi C törvény (a számvitelről) 169 §-ban meghatározott ideig szükséges megőrizni.
  A részletes szabályokat a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007 (XII.29.) GKM rendelet (Digitális archiválás szabályai) tartalmazza.

  A válasz aktuális: 2012. január 30.

  Fel nem vett szövetkezeti vagyon

  Kérdés:
  Tisztelt Szakértők!
  Szövetkezetünk kifizetési kötelezettségként nyilvántartja 2003. óta valaha volt tagjai részjegyének és volt szövetkezeti üzletrészének összegét. Levélbeni és hirdetményi megkeresésekre sem jelentkeznek. Sokan elköltöztek, meghaltak, a levelek visszajöttek. Mit tehetünk a régen megszűnt tagoknak kifizethetetlenné vált összegekkel? Kérem, segítsenek!
  Válasz:

  A lényeg, hogy az eltűnt tagok esetében bizonyítható legyen, hogy a szövetkezet mindent elkövetett a megkeresés érdekében.
  Amennyiben a megkeresés eredménytelen, úgy tekinthetjük mintha a tagot kizártuk, vagy kiléptettük volna.
  Ebben az esetben meg kell nézni mit ír elő az alapszabály, de valószínű, hogy az összeget kivezethetjük tagokkal szembeni kötelezettségként.
  A kötelezettség pedig alap esetben 5 év után elévül.

  A válasz aktuális: 2012. január 17.

  Vevők és szállítók maradtak egyenlegben

  Kérdés:
  Év végére olyan vevők és szállítók maradtak egyenlegben a folyószámlán, amik az ügyvezető szerint már régen ki vannak fizetve. Mi ilyenkor a teendő?
  Válasz:

  A legfontosabb, hogy soha (de soha) ne egyenlítsenek ki úgy folyószámlát, hogy nincs róla bizonylat.
  Első lépés, hogy a banki oldalt kell kizárni. Ha jól könyveltek, és a bank záró egyenlegek egyeznek (főkönyv = utolsó bankkivonat záró egyenlege), a bank könyvelés közben minden vevő és szállító tételt ki tudtak pontozni (analitikából ki tudták egyenlíteni), akkor a bankban nem lehet a hiba.

  Második lépés attól függ hogy vevő vagy szállítóval van dolga:
  végig kell követni az Ön által könyvelt cégnél a helyszínen, hogy hogyan történik a számlázás. Lehet, hogy kiállítanak számlát, majd sztornózzák, újra kiállítják más dátum és számla sorszám alatt, majd azt is sztornózzák, majd harmadszorra már sikerül jól kiállítani a számlát. Pl. Önhöz csak az első és a harmadik számla jutott el, a második és az első kettő sztornója már nem. Amennyiben ez sem jön be, marad a partnerrel történő tételes folyószámla egyeztetés.
  Amennyiben szállítóról van szó: a számla kiállítójától kell kérni számlatörténetet, folyószámlát, ha szükséges számlamásolatokat. Azaz partnerenként egyeztetni kell. Ilyenkor szoktak kiderülni, hogy van egy olyan bankszámla, amit a könyvelő még nem látott, vagy készpénzben történt kiegyenlítés, esetleg kompenzálás volt, vagy más pénzügyi művelet.

  A válasz aktuális: 2010. szeptember 1.

  Számlázott szállítások

  Kérdés:
  Hogyan könyveljem a nem számlázott szállításokat?
  Válasz:

  Egy szolgáltatást vesz igénybe, megkapták a proforma számlát (vagy a számla  nem hitelesített másolatát – amiről tudjuk, hogy csak tájékoztatási célt szolgál, sem az adótörvények, sem a számviteli törvény nem fogadja el – természetesen más kérdés a hitelesített számla kinyomtatva, vagy elektronikusan digitális aláírással és időbélyegzővel ellátva).
  T 52 – K 454         125.000 Ft    125.000 Ft

  Tegyük fel, hogy még kiegyenlítés is volt, de az eredeti számla még nincs a szolgáltatást igénybe vevő bírtokában.
  T 454 – K 384        125.000 Ft    125.000 Ft

  Megkapják a számlát:
  T 2 számla     - K 454    -    125.000 Ft
          52            100.000 Ft    -
          466              25.000 Ft    -

  Ezzel úgy tűnik, hogy a költség és a kötelezettség kétszer van elszámolva, ezért kell egy rendező tételt is lekönyvelni:
  T 454 – K 54         125.000 Ft    125.000 Ft

  A válasz aktuális: 2010. szeptember 1.

  Külföldi vállalkozások

  Kérdés:
  A külföldi vállalkozásokat mindenképpen a 455, illetve a 313-as számlán elkülönítetten kell nyilvántartani?
  Válasz:

  A külföldi vállalkozásokat mindenképpen elkülönítetten kell nyilvántartani, de nem kötelező a 455, illetve a 313-as számlák használata. Dönthet úgy is a vállalkozás, hogy nem különíti el a szállítók és vevők között a külföldi és a belföldi partnereket, de utólag a lekérdezhetőségről gondoskodni kell.

  A válasz aktuális: 2010. szeptember 1.

  Társasági adó előleg

  Kérdés:
  A befizetendő társasági adó előlegeket elő kell-e írni a könyvekben, vagy csak a pénzmozgást kell könyvelni?
  Válasz:

  A számviteli törvény nem ad kötelező könyvelési módot a társasági adó előlegekre, de azok befizetésének tényét rögzíteni kell a könyvekben.

  Pl. T 461 Társasági adó – K 384 Elszámolási betétszámla

  Azonban lehetséges (nem kötelező) az előleg előírások könyvelése:
  T 368 Technikai számla – K 461 Társasági adó        100.000 Ft    100.000 Ft
  Majd a kiegyenlítés
  T 461 Társasági adó – K 384 Elszámolási betétszámla      100.000 Ft    100.000 Ft
  Azonban ha ezt a módszert válasszuk a könyvelésben, akkor év végén a technikai számlára könyvelt összegeket meg kell szüntetni.
  T 461 Társasági adó – K 368 Technikai számla        100.000 Ft    100.000 Ft

  Hogy a két fenti verzióból melyiket választuk, a választás tényét a számviteli politikában kell rögzíteni.

  A válasz aktuális: 2010. szeptember 1.